un pic de teorie de la Igor

Robert Deliege

Robert DELIEGE

Introducere în
antropologia
structurală
Lévi-Strauss astăzi

Istoric: Puterea cuvintelor

Plecând de la studiul unui cercetător american, Lévi-Strauss studiază mecanismele sociologice si psihologice pe care se bazează cazurile de moarte prin blestem sau vrajă: un individ, con.tient că este obiectul unui blestem, este profund convins, de tradiţia grupului din care face parte, că este condamnat. Prin urmare, comunitatea se retrage, se îndepărtează de blestemat, se poartă cu el casi cu un mort. Moartea devine pentru acesta destinul său ineluctabil. „Rupt de legăturile sale de familie, exclus din societate, integritatea sa fizică nu rezistă disoluţiei personalităţii sale.” După Lévi-Strauss, ostracizarea socială este cea care explică moartea.
Formula indigenă „vrajă › moarte” devine, la Lévi-Strauss, „vrajă › excludere din societate›moarte”. Avantajul noii formule este acela de a minimaliza efectul oricărui element supranatural. Într-o perspectivă durkheimiană, este natural să mori fiind ostracizat, iar explicaţia devine, din punct de vedere sociologic, acceptabilă. Totusi, ne întrebăm ce am câstigat cu aceasta. Credinţa magică s-a metamorfozat într-o credinţă sociologică, căci nimic nu vine să ne explice cum anume ostracizarea duce la moarte, doar poate un fel de credinţă în puterile absolute ale somatizării”, adică ale transformării unei idei într-o problemă fizică.

Citește în continuare un pic de teorie de la Igor