Generaţia 00 a expirat

Despre morţi numai de bine se obişnuieşte să se spună, de obicei maliţios. Într-o înregistrare de pe la sfârşitul anilor 80, Nichita Stănescu era auzit adaptând expresia aceasta în formula „despre poeţi numai de bine”.
Nici urmă de tonalitate răuvoitoare, nici o aluzie tendenţioasă, nu poate să fie identificată în afirmaţia poetului. Dar undeva, după cuvântul „poeţi”, tonul vocii lui NS lăsa o pauză, o scurtă pauză în care puteai să ghiceşti o ucigătoare oboseală. Citește în continuare Generaţia 00 a expirat