„TALKING ABOUT BORDERS“ 2011-CONCURS DE DRAMATURGIE ADRESAT SCRIITORILOR ROMÂNI

Experiențe de viață în vremuri în schimbare este tema concursului in cadrul caruia un juriu internațional selectează cea mai bună piesă înscrisă în concurs și oferă un premiu de 3.500 EUR.

Se consideră parte din premiu: traducerea piesei în limba germană, publicarea ei într-o primă ediție de 11.000 de exemplare și o lectură publică. Câștigătorul va fi invitat la Viena. În plus, textul va fi prezentat publicului la Târgul de Carte de la Leipzig. Organizatorii asigură punerea în scenă a piesei.

Concursul se adresează tuturor persoanelor născute în România, celor care trăiesc în România ori au cetățenia română, sau celor care au trăit cel puţin cinsprezece ani în România.

Piesa va fi scrisă în limba română şi va fi depusă împreună cu o traducere în limba engleză. Versiunea în limba engleză este necesară doar în scopuri administrative.Un autor poate înscrie în concurs o singură piesă.

Piesa nu trebuie să fi fost deja publicată sau jucată. Piesa trebuie să trateze tema concursului „Vorbind despre granițe: Experiențe de viață în vremuri în schimbare”. Piesa trebuie să poată fi jucată cu maximum cinci actori. Piesa trebuie să fie completă (nu sunt admise schiţe sau fragmente). Participanții trebuie să accepte în totalitate regulamentul concursului.

Autorul cedează dreptul exclusiv de punere în scenă a piesei pentru o perioadă de maximum doi ani și un număr de maximum 14 reprezentații publice. Câștigătorul este de acord să nu primească alte remunerații în afara premiului acordat, în valoare de 3500 EUR.

Înscrierea în concurs

Înscrierea în concurs se va face până la data de 21 decembrie 2011, data poștei. Documente necesare înscrierii în concurs:

1. Piesa în limba română

2. Piesa în limba engleză (versiune neprelucrată)

3. Curriculum Vitae al autorului în limba engleză

4. O copie a condițiilor generale ale concursului semnate de autor (pe site-ul ICR)

Documentele vor fi transmise la adresa Forumul Cultural Austriac, Strada Dumbrava Roșie nr. 7, Cod 020461, București. Pe plic va fi înscrisă mențiunea „Drama Contest”. Documentele pot fi transmise și prin e-mail (la Subiect va fi menționat „Drama Contest”) la adresa contact@talkingaboutborders.eu.

Toate piesele vor fi prezentate juriului internațional într-o formă anonimă. Juriul va fi compus din cinci membri din domeniul teatral. Câștigătorul va fi anunțat la sfârșitul lunii februarie 2012.

În cazul unor diferende cu privire la drepturile de autor, de traducere, publicare sau punere în scenă, participanții acceptă jurisdicția austriacă și competența curților din Viena.

Selectiv sau cuprinzător, o dezbatere necesară

În ultimele luni ale anului 2011, spaţiul poeziei americane este scena unei dezbateri necesare. După obiceiul românesc, aceeaşi discuţie a fost ratată de mai multe ori în ultimii ani, mai multe edituri refuzând o antologie care ar fi putut să clarifice multe ambiguităţi din discursul criticii literare legat de poezia de azi.

Povestea americană

Poeta Rita Dove a fost invitată să editeze o nouă antologie Penguin a poeziei americane din secolul XX. Volumul a apărut în luna octombrie şi cuprinde 175 de poeţi.  Desigur, primele reproşuri au fost legate de autori care nu apar în cele 600 de pagini ale antologiei. Cu toate că în legătură cu absenţele lui Allen Ginsberg sau Silvya Plath explicaţia a fost legată de sumele prea mari solicitate ca drepturi de autor, lista s-a dezvoltat până când a ajuns să semene cu tabla de materii a unei antologii cât se poate de serioase:

Zukofsky, Oppen, Reznikoff, Rakosi, Riding, Loy, Bronk, Blackburn, Ginsberg, Eigner, Dorn, Kerouac, Niedecker, Mac Low, Spicer, Plath, Blaser, Bernstein, Schwerner, Lamantia, McClure, Whalen, Corman, Guest, Schuyler, Padgett, Towle, North, Rothenberg, Kelly, Eshleman, Antin, Lansing, Perelman, Armantrout, DuPlessis, Wieners, Tarn, Coolidge, Sobin, Sanders, Taggert, Bromige, Cortez, Fanny Howe, Susan Howe, Keith Waldrop, Rosmarie Waldrop, Grahn, Kleinzahler, Waldman, Rexroth, Joron, Gander, Will Alexander, DiPrima, Notley, Equi, Bukowski, Thom Gunn.  

Schimbul de impresii a explodat la sfârşitul lunii noiembrie, când Helen Vendler, poetă şi critic literar a publicat o cronică a antologiei în New York Times Review of Books. Sub titlul „Sunt acestea poemele pe care să ni le amintim?”, Vendler a pus sub semnul întrebării selecţia operată de Dove, în special faptul că unora dintre poeţii mai puţin importanţi „li se acordă mai mult spaţiu, uneori mai mult chiar decât cel acordat unor poeţi mai bine cunoscuţi. Autorii sunt incluşi în unele cazuri pentru temele reprezentative şi nu datorită stilului. Dove se chinuie să includă izbucniri de furie ca şi meditaţii artistice ambiţioase”.  

Articolul lui Helen Vendler formulează şi problema: “Cei care alcătuiesc antologii, s-ar putea să fie prea primitori. Selectivitatea a fost acuzată de elitism şi o sută de flori sunt invitate să înflorească. (…) Şi pare nepoliticos să critici versurile simţite pe care unele persone le pun în poezie. Se obişnuieşte să se spună (şi e adevărat într-o anumită măsură) că în ceea ce priveşte literatura gusturile sunt diferite şi orice critic se poate înşela. Dar simpla trecere a timpului oferă şansa unei obiectivităţi şi cerne grâul de neghină: care dintre cei 175 de poeţi ai lui Dove vor avea puterea să rămână şi care vor aluneca înapoi în fişierele sociologiei?”. Citește în continuare Selectiv sau cuprinzător, o dezbatere necesară