Republica Poetica – constitutie (in lucru)

Noi, poporul poetic, pentru afirmarea încrederii sincere, exprimarea fascinației calme, irumperea bucuriei limpezi pasiunii clare, organizarea intensității diurne a apropierii, uzitarea liniștii foșnitoare- atingere, și a respirației complete, hotărâm și definim

Constituția Republicii poetice

1. Starea poetica
a) Poetica este starea-stat transnațional suveran, independent, unitar și indivizibil
b) Forma de guvernare a stării-stat este republica poetica.
c) Poetica este o stare-stat de drept estetică, socială și democratică unde demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității, dreptatea și pluralismul poetic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

2. Suveranitatea
a) Suveranitatea transnațională aparține stării poetice, care o exercită prin formulări și delimitări lingvistice desfășurate explicit.
b) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

3. Teritoriul
a) Teritoriul Poetic este în primul rând interior.
b) Frontierele stării sunt consfințite prin definire textuală, cu respectarea principiilor și a celorlate norme general admise ale poeticii netextuale.
c) Teritoriul este organizat sub aspect administrativ în poeme, poeți și poetici. Unii poeți sunt declarați laureați.
d) Pe teritoriul poetic nu locuiesc persoane ci stări ale acestora.

4. Unitatea și egalitatea între persoane
a) Starea are ca fundament unitatea stărilor poetice.
b) Poetica este statul comun și indivizibil al tuturor atitudinilor sale fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

5. Cetățenia
a) Cetățenia poetică se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de dinamica poetică.
b) Cetățenia poetică nu poate fi retrasă nimănui și este asumată pe propria răspundere. Cetățenii poeticii sunt respnsabili față de ei înșiși și nu pot fi responsabilizați de altcineva decât pentru faptele celor din jur.

6. Dreptul la identitate
a) Republica poetică recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților emoționale dreptul la păstrarea și dezvoltarea și exprimarea identității lor culturale, lingvistice și religioase.
b) Măsurile de protecție luate de republică pentru păstrarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților emoționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni poetici.

7. Poeticii din străinătate
a) Republica sprijină întărirea legăturilor cu poeticii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt.

8. Pluralismul în societatea poetică
a) Pluralismul în societatea poetică este o condiție și o garanție a democrației constituționale.
b) Poeticile se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile libertății absolute. Ele contribuie la definirea și exprimarea voinței poetice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației poetice.

9. Asociațiile
a) Asociațiile se constituie și își desfășoară activitatea potrivit cu statutele lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților.

10. Relații transnaționale
a) Poetica întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele și, în acest cadru, relații de bună vecinătate, întemeiate pe principii și pe celalalte norme general admise în societatea contemporană.

11. Societatea contemporană
a) Statul poetic se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună credință obligațiile care îi revin din tratatele la care este parte.
b) Tratatele ratificate de instanța interioară fac parte din poetica privată.

12. Simboluri poetice
a) Drapelul poetic este unul lingvistic. Elementele sale distinctive sunt asumarea discursului și responsabilitatea poetică.
b) Ziua transnațională a Poeticii este orice zi.
c) Imnul transnațional al Poeticii este poemul.
d) Stema țării și sigiliul statului sunt stabilite prin formulare poetică.

13. Limba oficială
Orice limbaj folosit în comunicarea interumană și chiar și limbajele inventate sunt limbi oficiale în republica poetica.

14. Capitala
Capitala Poeticii este interioară, personala si multiplă în manifestările exterioare.

Creative Commons License
This work is in the Public Domain.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.