NICOLAUS SCHAFHAUSEN A FOST NUMIT CURATOR AL BUCHAREST BIENNALE 6

scroll for English

București-Viena, 15 Octombrie, 2012

BUCHAREST BIENNALE 6 – Bienala Internațională de Artă Contemporană București- va fi deschisă în perioada 23 Mai – 20 Iulie 2014 și va fi curatoriată de Nicolaus Schafhausen, directorul Kunsthalle Wien. Aceasta va marca și prima cooperare dintre Bucharest Biennale și Kunsthalle Wien, ce va crea un nou tip de dialog între București și Viena.

Bucharest Biennale promovează cunoașterea și propagarea culturii – în special în domeniul artelor – prin intermediul cooperării și al schimburilor culturale în interiorul Europei și dincolo de granițele sale, elaborând concomitent strategii ce stimulează înțelegerea reciprocă și oferă posibilități comprehensive din perspective diverse. Bucharest Biennale este interesată de legătura dintre practica creativă și dezvoltarea socială, de legăturile dintre contextele locale, europene și globale.
Bucharest Biennale își dorește să opereze într-un mod sensibil și competent în lucrul cu „celălalt” ca o „alteritate” din spații culturale distincte.

Prin modelul de succes pe care l-a impus în edițiile precedente, Bienala și-a stabilit poziția pe scena internațională ca fiind una dintre cele mai importante Bienale din Europa.

Prin numirea unui curator inovativ și de succes precum Nicolaus Schafhausen, Bienala București va continua tradiția de explorare a diverselor moduri de abordare a orașului, într-un context global.
Tema centrală a celei de-a șasea ediții Bucharest Biennale va fi vizibilă în reprezentări diferite ale conceptului-pereche Belonging & Longing (Apartenență și Absență). Se va concentra pe teme legate de natura imperfectă/deschisă a identităților (naționale), cu forțele inversate ale dorinței pentru identitate și individualism și efectele lor structurale în percepția Celuilalt și a Sinelui.

Nicolaus Schafhausen a studiat istoria artei și a lucrat ca artist înainte de a-și începe cariera de curator. A activat ca director artistic la Künstlerhaus Stuttgart, și director la Frankfurter Kunstverein. A fost curator la Institutul Nordic pentru Artă Contemporană din Helsinki (NIFCA) și directorul fondator al European Kunsthalle, o inițiativă pentru fondarea unei noi instituții de artă în Cologne. Din 2006 până în 2012 a condus Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Nicolaus Schafhausen a fost curatorul German Pavilion pentru edițiile 52 și 53 ale Venice Biennale în 2007 și 2009. Schafhausen este de asemenea directorul strategic al Fogo Island Arts, o inițiativă a Canadian Shorefast Foundation (shorefast.org) și din Octombrie 2012 Nicolaus Schafhausen este directorul Kunsthalle Viena. Pe lângă experiența vastă în coordonarea instituțiilor și curatorierea de expoziții, Schafhausen este autorul și editorul a numeroase publicații de artă contemporană.

Bucharest-Wien, October 15, 2012

BUCHAREST BIENNALE 6 – Bucharest International Biennial for Contemporary Art – is set for May 23 – July 20, 2014, under the curatorship of Nicolaus Schafhausen, director of Kunsthalle Wien. The appointment also will mark a the first cooperation of BUCHAREST BIENNALE and Kunsthalle Wien which will develop a new type of dialogue between Wien and Bucharest.

Bucharest Biennale promotes awareness and dissemination of the culture, particularly in the fields of the arts, by means of exchanges and cultural cooperation within Europe and beyond and is looking for strategies that would develop mutual understanding and offer insights from different perspectives. BB shows interest in the link between creative practice and social development, in the links between the local, European and global contexts. BUCHAREST BIENNALE aims to operate in a way that demonstrates sensitivity and competence in dealing with the „others” as the „alter” from different cultural backgrounds.

With the successful model imposed by the previous editions, the biennale already established its position within the international scene, as one of the most vital biennials in Europe.

By appointing such a successful and innovative curator as Nicolaus Schafhausen, BUCHAREST BIENNALE will continue its tradition of exploring different ways of engaging the city, within a global context.

Governing motif of the 6th Bucharest Biennale will be displayed in various figures of the concept-couple Belonging & Longing. It will focus on topics related to the imperfect / open nature of (national) identities, the inverse forces of desire for identity and individualism and their structural effects towards our perception of the Other and the Self.

Nicolaus Schafhausen studied art history and worked as artist before he started his career as a curator. He served as artistic director of Künstlerhaus Stuttgart, and as director of the Frankfurter Kunstverein. He was a curator at the Nordic Institute for Contemporary Art in Helsinki (NIFCA) and the founding director of the European Kunsthalle, an initiative to establish a new art institution in Cologne. From 2006 to 2012 he headed the Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Nicolaus Schafhausen was the curator of the German Pavilion for the 52nd and the 53rd Venice Biennale in 2007 and 2009. Schafhausen is also the strategic director of Fogo Island Arts, an initiative of the Canadian Shorefast Foundation (shorefast.org) and since October 2012 Nicolaus Schafhausen is the director of Kunsthalle Wien. In addition to Schafhausen’s extensive experience in leading institutions and curating exhibitions, he is author and editor of numerous publications on contemporary art.

Un gând despre „NICOLAUS SCHAFHAUSEN A FOST NUMIT CURATOR AL BUCHAREST BIENNALE 6”

  1. Razvan, please, spune-mi daca si cum poate sa participe un prieten excelent fotograf la bienala aceasta ?
    (eu sunt cea care a raspuns 2 idei pe fdl inainte de prezentarea ta din Polonia… 🙂

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.