Arhive etichete: F. Sefton Delmer

The History of English Literature, 100 Years Ago (free e-books online)

Contemporary Literature Press, under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of the Republic of Ireland,
announces the publication of

Johanna Bube: The Story of English Literature
Bielefeld und Leipzig 1912 

ISBN: 978-606-8366-92-0.

F. Sefton Delmer: English Literature.
Berlin-Köln 1910

ISBN: 978-606-8366-92-0.

Edited by Lidia Vianu

The History of English Literature, 100 Years Ago.

          Contemporary Literature Press, which focuses on the study of the English language through literature, is now publishing two histories of English literature that are more than 100 years old.
All important histories have always been written from OUTSIDE, never from the INSIDE of the culture they sum up. The best histories of English literature have been written by non-English authors. We are now publishing two such books, both coming from Germany.
This is not unlike the Grammars of the English language: remember Otto Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles in seven parts (1909-1949); Etsko Kruisinga, A Handbook of Present-Day English (1909-1932); Hendrik Poutsma, A Grammar of Modern English in five volumes (1904-1929); Reinard Zandvoort, A Handbook of English Grammar (1945); Jan Svartvig, Leon Levițchi…
We are, then, publishing these two histories of literature in an attempt to be of use, as Sefton Delmer himself puts it on the cover of his own book, to „schools, universities, and private students.” All this material is meant for both classroom and individual use.

The two histories of English Literature, edited by Lidia Vianu, are formally launched on Wednesday 20 November 2013. But they are available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet addresses:

http://editura.mttlc.ro/johanna-bube-story.html
http://editura.mttlc.ro/sefton-delmer-history.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need about Finnegans Wake, including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to the personal site Sandulescu Online, at the following internet address:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/
Comunicat de Presă București, miercuri 20 noiembrie 2013

Ediție online
Contemporary Literature Press, sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și Ambasada Republicii Irlanda,

anunță publicarea volumului

Johanna Bube: The Story of English Literature
Bielefeld und Leipzig 1912 

ISBN: 978-606-8366-92-0.

F. Sefton Delmer: English Literature.
Berlin-Köln 1910

ISBN: 978-606-8366-92-0.

editate de Lidia Vianu

Istoria Literaturii Engleze, acum 100 de ani.

          Contemporary Literature Press, editură dedicată în principal studiului limbii engleze prin literatură, publică acum două istorii ale literaturii engleze care au depășit vârsta de 100 de ani.
Toate Istoriile care contează ca valoare nu sunt niciodată scrise din INTERIOR: ele sunt întodeauna concepute, gândite și redactate din EXTERIOR. Cele mai bune istorii ale literaturii engleze sunt scrise de străini. Cele două pe care le publicăm aici sunt de pildă scrise și publicate din Germania.
Este același lucru cu Gramaticile limbii engleze: remember Otto Jespersen, A Modern English Grammar on Historical Principles in seven parts (1909-1949); Etsko Kruisinga, A Handbook of Present-Day English (1909-1932); Hendrik Poutsma, A Grammar of Modern English in five volumes (1904-1929); Reinard Zandvoort, A Handbook of English Grammar (1945); Jan Svartvig, Leon Levițchi…
Publicăm așadar aceste două istorii în dorința de a fi de folos, cum spune însuși Sefton Delmer pe coperta cărții sale, „universităților, școlilor și tuturor celor care învață singuri”.

Cele două istorii ale literaturii engleze, editate de Lidia Vianu, se lansează oficial la data de miercuri 20 noiembrie 2013, dar volumele pot fi consultate și descărcate din acest moment la adresele de internet:

http://editura.mttlc.ro/johanna-bube-story.html
http://editura.mttlc.ro/sefton-delmer-history.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.