Arhive etichete: P.E.N. România

Declaration in support of the pro-European option of the Ukrainian people

The PEN centers from Central-East Europe and the Balkan countries – members of the global writers’ association PEN INTERNATIONAL – express their solidarity with the Ukrainian people who are demonstrating these days in Kiev and in other cities in favor of the pro-European integration of their country. Among those demonstrating in the ”Euro wasteland” in Kiev are many writers, journalists, and creative people whose values of liberty and democracy we share. The place of Ukraine is undoubtedly in the European family, where it already belongs by virtue of its culture and age-old traditions.

On November 29, 2013, at the summit of the Eastern Partnership in Vilnius, the Republic of Moldavia and Georgia signed a covenant of association and free trade with the European Union. The Ukraine, which had previously initiated these negotiations, should have signed its own agreement of association with the EU at the same time. Unfortunately, it appears that the chances of a European integration of Ukraine have been hijacked by the interests of its leaders, as well as by pressures from Russia, which appears is ready to use any means, be they political, economic or military sanctions, in order to maintain the ex-Soviet republics in her sphere of influence. Citește în continuare Declaration in support of the pro-European option of the Ukrainian people

Declaraţie în sprijinul opţiunii pro-europene a poporului ucrainean

Centrele P.E.N. din Europa Centrală, de Est şi din regiunea Balcanilor – filiale ale Asociaţiei Mondiale a Scriitorilor PEN International cu sediul la Londra – îşi exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean care manifestă în aceste zile la Kiev şi în alte oraşe ale ţării în favoarea opţiunii de integrare europeană. Printre cei care participă la „Euromaidan” se află şi mulţi scriitori, jurnalişti, oameni de creaţie cu care împărtăşim aceleaşi valori ale libertăţii şi democraţiei. Locul Ucrainei este incontestabil în familia europeană, acolo unde se află deja prin cultura şi tradiţiile sale seculare.
Pe 29 noiembrie 2013, la summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, Republica Moldova şi Georgia au parafat acorduri de asociere şi liber schimb cu Uniunea Europeană. Tot atunci şi Ucraina, care a iniţiat mai devreme aceste negocieri, ar fi trebuit să semneze propriul acord de asociere cu UE. Din păcate, interesele egoiste ale conducătorilor săi, dar şi presiunile Rusiei, care este gata să recurgă la orice mijloace, inclusiv la sancţiuni de ordin politic, economic şi militar, pentru a menţine fostele republici sovietice în sfera ei de influenţă, au deturnat pentru moment şansele de integrare europeană ale Ucrainei. Citește în continuare Declaraţie în sprijinul opţiunii pro-europene a poporului ucrainean